sudne-overene-preklady

Súdne overovanie prekladov v akomkoľvek jazyku

¬ viac

korektury

Vypracujeme korektúry Vašich prekladov

¬ viac

firemne-kurzy

Zabezpečíme jazykové kurzy pre Vašu firmu

¬ viac

preklady

Preklady z/do európskych jazykov

¬ viac

terminologia

Preklady vo všetkých terminologických oblastiach

¬ viac

rychle-dodanie

Rýchle vyhotovenie prekladov, dodanie kuriérom priamo k Vám

¬ viac

Example Frame

Platobné a dodávateľské podmienky

  1. Ako Váš dodávateľ Vám na všetky naše služby najprv zašleme cenovú ponuku vo forme Vašej objednávky.
  2. Ak budete súhlasiť s cenou a dodacími podmienkami uvedenými na tejto objednávke, potom nám túto objednávku povrdíte Vaším podpisom (firmy prosíme aj o potrvdenie pečiatkou) a zašlete nám ju mailom, faxom alebo poštou.
  3. Po dodaní služby Vás mailom alebo telefonicky poprosíme o Vaše zhodnotenie jej kvality.
  4. Následne Vám zašleme faktúru - daňový doklad vystavený na základe Vašej objednávky.
  5. Ak ste náš nový zákazník - fyzická osoba, Vaše prvé tri objednávky Vám budeme faktúrovať zálohovou faktúrou a služby Vám dodáme po jej uhradení. Za služby v hotovosti môžete zaplatiť aj vopred alebo pri prevzatí prekladu v našej kancelárii. Preklad môžeme zaslať aj na dobierku.
  6. Ak ste náš nový firemný zákazník - právnická osoba, Vaše prvé tri objednávky v hodnote nad 50 EUR Vám budeme faktúrovať zálohovou faktúrou a služby Vám dodáme po jej uhradení.
  7. Reklamácie a výhrady voči kvalite našich služieb môžeme akceptovať, iba ak ich potvrdí tretia nezávislá a odborne spôsobilá osoba, ktorej výber uskutočníme na základe našej vzájomnej dohody s Vami, alebo ak ich sami uznáme za právoplatné. Ak by sa takto preukázali nedostatky v službách, ktoré sme dodali, odstránime ich na naše náklady.