sudne-overene-preklady

Súdne overovanie prekladov v akomkoľvek jazyku

¬ viac

korektury

Vypracujeme korektúry Vašich prekladov

¬ viac

firemne-kurzy

Zabezpečíme jazykové kurzy pre Vašu firmu

¬ viac

preklady

Preklady z/do európskych jazykov

¬ viac

terminologia

Preklady vo všetkých terminologických oblastiach

¬ viac

rychle-dodanie

Rýchle vyhotovenie prekladov, dodanie kuriérom priamo k Vám

¬ viac

Example Frame

Ceny

JAZYKOVÉ KURZY

Ceny jednotlivých kurzov:
(pre všetky jazyky)

deti / dospelí
semester/5 mesiacov:

  • od 5 osôb v učebnej skupine - 90,- € (40 hodín)

Ceny iných kurzov:
Kurzy nemeckého jazyka pre opatrovateľky:

  • od 5 osôb v učebnej skupine - 70,- € (23 hodín)

Ceny sú platné pre obdobie školského roka 2017/2018.

 

PREKLADY

Ceny účtujeme podľa počtu normostrán.
Jedna normostrana je 1800 úderov (počítané programom MS Word - súčet znakov bez medzier a slov delené 1800).
Cena za jednu normostranu prekladu v bežnom termíne v jazyku nemeckom a anglickom je 11,- €.
Ceny ostatných služieb (korektúr, overení) žiadajte v kancelárii.
Na požiadanie vypracujeme bezplatne cenovú kalkuláciu Vašej zákazky.
Pri súdne overených prekladoch účtujeme ceny podľa Vyhl. 491/2004 Z. z., resp. podľa vzájomnej dohody.

Poskytujeme množstevné a klientské zľavy.